◄ 2ap - بنك فروض و إختبارات - الرياضيات
31-03-2017, 06:38 PM

السنة الثانية إبتدائي
فروض و إختبارات - الرياضيات

نماذج فروض و إختبارات الثلاثي الأول
الموضوع رقم : 34 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 33 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 32 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 31 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 30 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 29 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 28 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 27 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 26 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 25 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 24 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 23 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 22 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 21 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 20 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 19 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 18 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 17 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 16 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 15 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 14 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 13 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 12 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 11 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 10 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 9 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 8 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 7 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 6 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 5 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 4 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 3 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 2 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 1 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : نعم


نماذج فروض و إختبارات الثلاثي الثاني
الموضوع رقم : 32 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 31 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 30 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 29 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 28 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 27 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 26 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 25 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 24 - السنة الدراسية : 2017 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 23 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 22 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 21 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 20 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 19 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 18 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 17 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 16 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 15 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 14 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 13 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 12 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 11 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 10 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 9 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 8 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 7 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 6 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 5 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 4 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 3 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 2 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 1 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : نعم


نماذج فروض و إختبارات الثلاثي الثالث
الموضوع رقم : 15 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 14 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 13 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 12 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 11 - السنة الدراسية : 2016 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 10 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 9 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 8 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 7 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 6 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 5 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 4 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : نعم
الموضوع رقم : 3 - السنة الدراسية : 2015 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 2 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : لا
الموضوع رقم : 1 - السنة الدراسية : 2014 - التصحيح : نعم