الحب رحمة
04-10-2018, 09:19 AM
الحب رحمة
يا اللَّايَمْ تَعْذَرْنِي لُو انْكْوِيت بَرْمَاق ****** كِمَا كْوَانِي شَفْرِ اللَّحْضَة وْ قُوسْ فُوقُه
صَابْنِي وْ مَكَّنِي سُمْ اهْدَابْ لَحْدَاقْ ****** كَالسِّيفْ القَاطَعْ وَسطْ الظُّلُوعْ رَشقُه
ماَ هْرَبْتْ مَا قَاوَمْتْ كِالمَشْدُودْ بُوْثَاقْ ****** كِيفْ انْقَاوَمْ اخْصِيمِ مَطْلُوقْ من اوْثَاقُه
حَطْ رَمْحُه مَاضِي حَطَّمْ مِيرْ لَسْفَاقْ ****** ظَرْبَنِي ظَرْبْ الحَاقَدْ لَلدَّلِيلْ خَرْقُه
صَحْتْ مَنْ لِيعَةْ جَرْحْ شْدِيدْ يَا العُشَّاقْ ****** قُلْتْ لُه يَا مْعَذَّبْنِي جُوَارْحِي انْحَرْقُوا
حَنْ وَ اْعْطَفْ مَنْ حُرْقَةْ دَمْعِي المُرَاقْ ****** لاَ تَقَسِّي قَلْبَكْ عَنْ مَنْ اهْوَاهْ عَشْقُه
الحُبْ رَحْمَة تَرْقَى وَ اتْلِينْ بِهْ الاخْلاَقْ ****** وَ الزِّينْ نِعْمَة مْنَ الخَالَقْ هَابْهَا الخَلْقُه (المطلع)
يَا اللَّايَمْ لُو شَفْتْ غُصْنْ البْهَا المِيَّاسْ ****** وَقْتْ الأصِيلْ مَعَ اهْبُوبْ النَّسِيمْ مَايَسْ
امْزِيْنَة وَ امْشَهْرَة حَطَّة ازْوَاقْ وَ لْبَاسْل ****** امْحَلْيَا كِيفْ تْزَفْ لَبْعُولْهَا العَرَايَسْ
الصُّوتْ عَنْدَلِيبْ إذَا صَاحْ ايْهَز الاحْسَاسْ ****** رْخِيمْ زَاكِي يَطْرَبْ مَنْ هُو هْمِيمْ غَايَسْ
قُلْتْ مَنْ صْمِيمْ ادْخَالِي يَا كْحِيلْ لَنْعَاسْ ****** سَاعْفِينِي يَاكْ قَالُوا أهْلْ الهَوَى تْسَايَسْ
(البيت)
العَفُو عَنْدْ المَقْدِيرَة يَعَفْ مَنْ طَاقْ ****** وَ السَّمَاحْ مَنْ شِيمَةْ الكِبَارْ كَانْ طَاقُوا
أرْفَقِي يَرْفَقْ بِيكْ نَعْمْ الغَنِي الخَلاقْ ****** إنَّ الله فِي عُونْ مَنْ كُانْ فِي عُون خَلْقُه
الحُبْ رَحْمَة تَرْقَى وَ تَلِينْ بِهْ الاخْلاَقْ ****** وَ الزِينْ نِعْمَة مْنَ الخَالَقْ هَابْهَا الخَلْقُه
(المطلع)
دِيرْ حَسْنَة تَحْيِينِي يَا كُحِيلْ لَنْعَاسْ ****** يَاكْ لَجْوَادْ اتْجُودْ بَالْكُرْمْ وَ الكِيَاسَة
بَرْضَاكْ رَاضِّينِي تَذْهَبْ كُلْ لَكْبَاسْ ****** زُورْ رَسْمِي نَغَنْمُو اسْرَايَرْ الوْنَاسَة
اتْكُونْ جَلْسَتْنَا فِي خَلْوَى بْعَادْ عَالنَّاسْ ****** وَ القُلُوبْ فَي سَلْوَة لاَ نَكْدْ لاَ اعْكَاسَة
لاَ رَقِيبْ لاَ وَاشِي لاَ مَنْ ايْصَدَّعْ الرَّاسْ ****** فِي مَكَانْ امْحَصَّنْ بَقْفَالْ وَ الحْرَاسَة
(البيت)
سُوِيْعَة مَقْيُومَة تَطْفِي لَهِيبْ الاشْوَاقْ ****** يْبُوحْ فِيهَا المَعْشُوقْ عَلَى اسْرَارْ شُوقُه
امْتُوْلَة فِي حَطَة فِيهَا كُلْ مَا رَاقْ ****** وَ المُولَى ايْجَاوَزْ عَلَى ذُنُوبْ خَلْقُه
الحُبْ رَحْمَة تَرْقَى وَ تْلِينْ بِهْ الاخْلاَقْ ****** وَ الزِّينْ نِعْمَة مْنَ الخَالَقْ هَابْهَا الخَلْقُه
(المطلع)
الحُبْ يَا لايَمْ لَلْيَالِي الظّْلاَمْ نِبْرَاسْ ****** مْثِيلْ مَنْ يَشْعَلْ شَمْعَة فِي ظْلاَمْ دَامَسْ
الحُبْ يَا لاَيَمْ لَلْعَبْدْ فِي الحَيَاةْ أسَاسْ ****** بْلاَ الحُبْ يَصَّبْحُو لَعْبَادْ كِالفْرَايَسْ
عَايْشِينْ لَلْأكْلْ مْعَ الشُّرْبْ بْغِيرْ إحْسَاسْ ****** مَا سُوْلُو عُلامَا مَا دَخْلُوا مْدَارَسْ
يَا لاَيَمْ مَنْ لاَ حَبْ مَا يْحَسْ بَالنَّاسْ ****** حِيْ وَاقَفْ وَ دْمَاغُه عَلَى الحسَاسْ حَابَسْ
(البيت)
غِيرْ غَابَطْ فِي نُومُه مَصْرُوعْ مَا فَاقْ ****** وَ إذَا فَاقْ يْلْقَا الدُّنْيَا وْ نَاسْهَا افْتَرْقُو
مَايْلُو مَبْدَا كُلْ هْوَى مْعَاهْ يَنْسَاقْ ****** اذْنَابَتْ الدِيكْ الرِّيحْ اللِّي جَا يْسُوقُه
الحبْ رَحْمَة تَرْقَى وَ تْلِينْ بِهْ الاخْلاقْ ****** وَ الزِّينْ نِعْمَة مِنَ الخالَقْ هَابْهَا الخَلْقُه
(المطلع)
بَالوَفَا وَ المَحَبَّة مَا يْكُونْ وَسْوَاسْ ****** وَ الصَّفَا يْطَهَّرْ مَنْ لَقْلُوبْ كُلْ تَدْ نِيسْ
يَحْيِي القُلُوبْ كِمَا يَحْيِي الوَدْقْ لَغْرَاسْ ****** الحُبْ الصَّادَقْ يَجْلِي كُلْ تَكْبِيسْ
يْلَيَّنْ قُلُوبْ جْبَابْرَا وَ سُولْطْنَا وَ رِيَّاسْ ****** الحُبْ اللِّي فَهْمُوهْ قَدْسُوهْ تَقْدِيسْ
الحُبْ يَجْمَعْ وَ ايْلمْ بِينْ اشْمَايْلْ النَّاسْ ****** إذَا كَانْ طَاهَرْ مَا فِيهْ لاَ غُشْ لاَ تْسْوِيسْ
(البيت)
يَا اللّاَيَمْ لُوْ تَدْرِي لَلْغُرَامْ مِيثَاقْ ****** سَطْرُولُو احْكَامُه أهْلْ الهْوَى اتَّفْقُوا
الحُبْ عَاهَدْ وَ صَفَاء وَ تَرْبِيَة وْ أخْلاَقْ ****** وَ الوَفَاء بِينْ الاحْبَابْ حَتَى لُو افْتَرْقُوا
الحبْ رَحْمَة تَرْقَى وَ تْلِينْ بِهْ الاخْلاَقْ ****** وَ الزِّينْ نِعْمَة مِنَ الخَالَقْ هَبْهَا الخَلْقُه (المطلع)
تَمْ نَظْمِي صَافِي وَ انظِيفْ دُونْ تَدْنَاسْ ****** اوْزَنْتْ بَحْرُه قَافِيَة وْ جَبْتُه اخْمَاسِي
فَاحْ عِطْرْ نْسِيمُه تَمْثِيلْ طِيبْ لَغْرَاسْ ****** اهْدِيتْهَا لَهْلْ الفَنْ لَشْيَاخْ تَاجْ رَاسِي
لاَغْنَا يَفْتَكْرُونِي إذَا عَشَرْتْ الارْمَاسْ ****** يْرَحْمُو عْلِيَا يُومْ انصِيرْ فِي رْمَاسِي
لِيلَةْ فْرَاقْ لَحْبَابْ وَ الأهْلِ وَ سَايَرْ الُنَّاسْ ****** يَدْعِيوْلِي بَالرَّحْمَة جِرَانِي وْ نَاسِي
(البيت)
وَ السّْلاَمْ عَلَى الأُدَبَا ارْبَابْ الاذْوَاقْ ****** وَ المْشَايَخْ مَنْ صَالُوا بَالغْنَا ارْتَاقُوا
لِيهُمْ نَرْسَلْ سْلاَمِي مَعَ النّْسِيمْ عَبَّاقْ ****** مَا اعْبَقْ طِيبْ الوَرْدْ مْعَ انْدَا اوْرَاقُه
وَ الجَحِيدْ مَنْ بُغْضُه مَطْمُوصْ طَالْقْ ابْوَاقْ ****** اكْثَرْ حَسُّه بْلاَ مَعْنَة فَضْحُه احْمَاقُه
جَاء ايْعَانَدْ فَرْسَانْ القُولْ طَاحْ مَا طَاق ****** اقُوَالُو غِيرْ تْفَاهَه وْ فَاسْدَة اخْلاَقُه
خَلِّيهْ يَرْغِي شَبَّهْتْ صُوتُه نُبَاحْ لُجَاقْ ****** بْلاَ قِيدْ ايْشَدُّه مَطْلُوقَة اوْثَاقُه
أسْمِي مَا يَخْفَا يَدْرِيهْ كُلْ ذُوَّاقْ ****** يَاكْ قِيمَةْ العَبْدْ تْبَانْ مَنْ ذُوَاقُه
قَالْ رِيَّالْ ارْجَايَا فِي الغْنِي الرَّزَاقْ ****** لاَ ايْحَمَّلْنِي حَمْلْ ثْقِيلْ مَا انْطِيقُه
الحبْ رَحْمَة تَرْقَا وَ تْلِينْ بِهْ لَخْلاَقْ ****** وَ الزِّينْ نِعْمَة مْنَ الخَالَقْ هَابْهأ الخَلْقُه


تمت بعون الله و بفضله.(نظم الشيخ محمد ريال)